powrót

Ogłoszenie o zmianie planowanego terminu wypłaty środków z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa IPOPEMA m-Indeks Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji

mBank S.A. („Likwidator”) z siedzibą w Warszawie, działający jako likwidator IPOPEMA m-INDEKS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji („Fundusz”), informuje o zmianie planowanego terminu wypłaty środków należnych uczestnikom z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa Funduszu wskazanego w trzecim ogłoszeniu o otwarciu likwidacji Funduszu w dn. 30.01.2024 r.

Aktualnie Likwidator planuje wypłatę na dzień 31.05.2024 r.