powrót

Informacja półroczna o stanie likwidacji Trigon XXII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Trigon XXII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji za okres od 29 października 2023 r. do 28 kwietnia 2024 r.

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu 0,00 zł
Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji 0,00 zł
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 40 115 759,38 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 0,00 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 40 115 759,38 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 33 210,00 zł

mBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).

Kategorie:

Oferta indywidualna