powrót

Ogłoszenie o wypłacie środków Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji

Przekazujemy informacje, które dotyczą wypłaty środków z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji z wydzielonymi subfunduszami:

  • Baltic Makro Alokacji w likwidacji
  • Baltic Makro Alokacji Plus w likwidacjimBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Likwidator”), w związku z prowadzoną likwidacją Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji („Fundusz”), informuje o zmianie planowanego terminu wypłaty środków należnych uczestnikom z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszy wskazanego w trzecim ogłoszeniu o otwarciu likwidacji Funduszu w dn. 7.02.2024 r.

Aktualnie, Likwidator planuje wypłatę na 31.07.2024 r.

Kategorie:

Oferta indywidualna