powrót

Ogłoszenie o braku możliwości zakończenia likwidacji Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji

Przekazujemy ogłoszenie o braku możliwości zakończenia likwidacji w dniu wskazanym w ogłoszeniu o otwarciu likwidacji Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji.


mBank S.A. z siedzibą w Warszawie będący likwidatorem Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji („Fundusz”) działając na podstawie  § 26 ust. 1 pkt 5 lit. e Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2023 r w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych w likwidacji dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego, informuje o braku możliwości zakończenia likwidacji w dniu wskazanym w ogłoszeniu o otwarciu likwidacji. Planowana nowa data zakończenia likwidacji to 31 grudnia 2024 roku.
 
To ogłoszenie jest pierwszym z dwóch ogłoszeń o zmianie terminu zakończenia likwidacji Funduszu.
 

Kategorie:

Oferta indywidualna