powrót

Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu SEJF PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji

Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu SEJF PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji w okresie 21 listopada 2023 r. – 20 maja 2024 r.

Subfundusz SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu 0,00
 
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji 27 marca 2023 r. jednostki uczestnictwa zostały umorzone
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 58.483,07
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 20.888,65
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 58.483,07
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 0,00


Subfundusz SEJF Etyczny 2 w likwidacji

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu 0,00
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji 22,41
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 2.714.260,88
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 129.415,66
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 2.714.260,88
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 81.413,42

 
Subfundusz SEJF Obligacji w likwidacji

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu 4.323.615,00
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji 167,13
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 45.869,97
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 194.851,96
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 45.869,97
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 11.620,29


Subfundusz SEJF Papierów Dłużnych w likwidacji

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu 1.758.545,00
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji 85,71
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 41.310,47
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 157.311,48
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 41.310,47
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 82.791,21

 

mBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).

Kategorie:

Oferta indywidualna