powrót

Migracja danych funduszy oferowanych przez Allianz Polska TFI S.A.

Między 15 a 16 czerwca Agent Transferowy Proservice Finteco sp. z o.o. przeprowadzi prace modernizacyjne na zlecenie Allianz Polska TFI S.A. W wyniku tych prac zmienią się niektóre dane identyfikacyjne funduszy: Allianz FIO, Allianz SFIO i Allianz Duo FIO w systemach informatycznych Agenta Transferowego.
 
Prace modernizacyjne wymagają również zmian w Supermarkecie Funduszy Inwestycyjnych (SFI) między 14 a 17 czerwca.

Co to oznacza

Od czwartku 13 czerwca do poniedziałku 17 czerwca wyłączymy możliwość składania zleceń kupna, sprzedaży i zamiany/konwersji we wszystkich funduszach Allianz Polska TFI S.A. W tych dniach nie przekażemy zleceń stałych ani zleceń z datą przyszłą.
17 czerwca zarejestrujemy w SFI techniczne operacje modyfikacji salda na migrowanych funduszach. Po tych operacjach saldo inwestycji nie zmieni się. Dane historyczne o wpłatach, wypłatach i konwersjach nie będą widoczne na wykresach migrowanych funduszy w Moim portfelu inwestycyjnym. Na wykresach migrowanych funduszy data 17 czerwca będzie datą pierwszego nabycia.

Gdzie znajdziesz swoje operacje

Wszystkie operacje znajdują się w Historii operacji w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej.
W serwisie transakcyjnym wybierz: Produkty > Inwestycje > Wszystkie > Mój portfel inwestycyjny > Historia.
W aplikacji wybierz: Produkty > Inwestycje > Mój portfel inwestycyjny > Historia.
 
Przepraszamy za utrudnienia.