powrót

Informacja półroczna o stanie likwidacji Ipopema m-Indeks Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji

Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Ipopema m-Indeks Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji za czas od 19 grudnia 2023 r. do 18 czerwca 2024 r

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu   0 zł
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji    Jednostki uczestnictwa zostały umorzone 31.05.2024 r.
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji  0 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu    5.111.344,18 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia   27.834,91 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu    155.662,74 złmBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963)

Kategorie:

Oferta indywidualna