powrót

Połączenie funduszy UniXXIwiek i UniGlobal!

W najbliższym czasie dojdzie do połączenia funduszy UniXXI wiek oraz UniGlobal należących do Union Investment. Likwidacji ulegnie fundusz UniXXI wiek. W związku z tym mBank rekomenduje swoim Klientom dokonanie konwersji na inny wybrany fundusz lub odkupienie jednostek. Zlecenia na fundusz UniXXI wiek można składać tylko do dnia 08.03.2006 do godziny ostatniej sesji zleceń, czyli 15:30.