powrót

Fundusze KBC wychodzą z Supermarketu FI

Przypominamy, że 31 października br. będzie ostatnim dniem współpracy mBanku i KBC TFI SA. Od tego dnia klienci SFI będą mogli składać zlecenia nabycia, odkupienia i konwersji funduszy KBC tylko za pośrednictwem innych dystrybutorów. Sugerujemy klientom SFI, aby w celu zachowania ciągłości zarządzania swoimi aktywami przez platformę mBanku, zamienili fundusze KBC na inne dostępne w Supermarkecie FI fundusze o podobnym profilu conajmniej kilka dni przed 31 października.