powrót

Wezwanie do sprzedaży akcji spółki Provimi-Rolimpex SA

Wzywający: NUTRILUX S.A.R.L.
Przedmiot 7.728.659 akcji
Cena wezwania: 21,31 zł za 1 akcję.
Termin wezwania: zapisy będą przyjmowane od 14 marca do 22 maja br.
Data transakcji: 25 maja br. Rozliczenie nastąpi 30 maja br.
Procedura odpowiedzi na wezwanie: aby odpowiedzieć na wezwanie w eMaklerze, należy złożyć przez mLinię DYSPOZYCJĘ BLOKADY AKCJI oraz NIEODWOŁALNE ZLECENIE SPRZEDAŻY zawierające:
- numer rachunku w DI BRE,
- liczbę akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
- adres, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.
Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane pocztą, prosimy o składanie dyspozycji odpowiednio wcześniej.
Ze świadectwem depozytowym należy się udać do jednego z POK-ów DM BZWBK SA, aby złożyć zapis.
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na wezwanie mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat DI BRE Banku SA.