powrót

ZREW SA - zawieszenie obrotu

W związku z planowanym dokonaniem wpisu do KRS połączenia spółek Polimex-Mostostal SA oraz ZREW SA Zarząd Giełdy postanowił  zawiesić obrót akcjami spółki ZREW SA od dnia 02 kwietnia br. W związku z tym zlecenia maklerskie na akcje spółki ZREW SA niezrealizowane do dnia 30 marca br. tracą ważność, a od sesji w dniu 02 kwietnia br. zlecenia na akcje spółki nie będą przyjmowane.