powrót

mEmisja na Erbud

Informujemy, że klienci, którzy podpiszą umowę ramową o kredyt mEmisja po dniu 24 kwietnia br. nie będą już mieli możliwości podwyższenia kwoty kredytu na ofertę Erbudu. Przypominamy, że tylko podpisanie dokumentów do 20 kwietnia br. zapewniało możliwość podwyższenia kredytu. Umowy podpisane później mogą nie zostać aktywowane do końca terminu przyjmowania wniosków o podwyższenie kredytu, który upływa 26 kwietnia br. o godzinie 15.00.