powrót

Erbud SA - uruchomienie kredytu mEmisja

Informujemy, że kredyt mEmisja na zakup akcji Erbud SA został uruchomiony dla wszystkich klientów, którzy złożyli wnioski o podwyższenie kwoty kredytu. Zwracamy uwagę, że przy składaniu zlecenia na Erbud z kredytem pojawia się komunikat o braku i środków i informacja, że zlecenie może być odrzucone. Jest to standardowy komunikat pojawiający się przy wszystkich ofertach publicznych. Jeśli klient składa zlecenie na kwotę  mniejszą lub równą sumie środków własnych na eKoncie plus kredyt wtedy zlecenie zostanie przyjęte bez problemu. Jeżeli natomiast klient składa zlecenie na kwotę większą od sumy środków własnych plus kredyt wtedy zlecenie zostanie odrzucone. Należy w takim przypadku złożyć ponowne zlecenie na kwotę nie większą od sumy środków własnych i kredytu.