powrót

Brak operacji na funduszach Millennium

W wyniku błędu przetwarzania danych w systemie agenta transferowego część operacji nie znalazła się w plikach z danymi. Dotyczy to głównie zleceń składanych w dniach 18-20 kwietnia br. Obecnie trwają prace nad przeywróceniem stanu rzeczywistego rejestrów prezentowanych w SFI.