powrót

DWS - likwidacja dwóch funduszy

Informujemy, że DWS TFI SA od dnia 28 maja br. rozpocznie likwidację dwóch swoich funduszy - DWS Polska FIO USD Obligacji oraz DWS Polska Rynku Pieniężnego. W związku z tym prosimy klientów o zlecenie do godziny 15:00 dnia 25 maja br. odkupienia jednostek likwidowanych funduszy lub ich konwersji do innego funduszu DWS. Klienci, którzy nie dokonają wyboru w wyznaczonym terminie odzyskają zainwestowane środki po przeprowadzeniu przez TFI procesu likwidacji, którego termin zakończenia nie został określony.