powrót

Nowa emisja akcji spółki Energomontaż Południe SA

Nowa emisja w ramach prawa poboru obejmuje 33.000.000 Akcji serii C.
1 PP uprawnia do nabycia 3 akcji NE.
Cena emisyjna akcji – 1,10 zł
Planowany harmonogram emisji:
- dzień ustalenia prawa poboru – 15 stycznia br.
- planowany termin zapisów podstawowych i dodatkowych – 07-21 maja br.
- planowany przydział akcji - 30 maja br.
Klienci eMaklera składają dyspozycje zapisów przez mLinię do 21 maja do godziny 16.00. W momencie składania dyspozycji zapisu podstawowego należy być właścicielem odpowiedniej liczby praw poboru. Do złożenia dyspozycji zapisu dodatkowego uprawnione są osoby, które na koniec dnia prawa poboru były właścicielami chociaż jednej akcji spółki. W momencie składania dyspozycji zapisu należy mieć na eKoncie odpowiednią ilość środków finansowych na pokrycie zapisu.