powrót

Nowa emisja akcji J.W. Construction

Informujemy, że klienci posiadający w dniu 15 maja br. akcje Energopolu SA na prawach własności są uprawnieni do zapisu na akcje nowej emisji spółki J.W. Construction SA. W tym celu należy udać się do jednego z POK-ów CDM PeKaO SA oraz posiadać zaświadczenie o liczbie posiadanych akcji na dzień 15 maja br. Dla klientów, którzy do godziny 16:00 dnia 16 maja br. skontaktują się z mLinią i złożą dyspozycję wystawienia zaświadczenia i przesłania go do CDM, zostanie wystawione zbiorcze zestawienie zaświadczeń i przesłane do CDM. Prosimy o powołanie się na listę zbiorczą w momencie składania zapisu w POK-u CDM. Klienci, którzy nie złożą dyspozycji w określonym termine będą mogli odebrać zaświadczenie w jednym z POK-ów DI BRE, po wcześniejszym złożeniu dyspozycji na mLinii. Opłata za zaświadczenie w obu przypadkach wynosi 30,00 zł