powrót

EMAX SA - zawieszenie obrotu

Informujemy, że Zarząd Giełdy po rozpatrzeniu wniosku spółki EMAX SA postanowił zawiesić obrót akcjami spółki. W zwiazku z tym zlecenia maklerskie na akcje spółki niezrealizowane do dnia 29 maja br. włącznie tracą ważność, a od dnia 30 maja br. zlecenia na akcje spółki EMAX SA nie będą przyjmowane.