powrót

Premium SA - przydział akcji

Informujemy, że średnia stopa redukcji przy przydziale akcji Premium SA w ofercie publicznej wyniosła 82,3792%.