powrót

Nowa emisja akcji spółki Swarzędz SA - zmiana terminów

Nowa emisja w ramach prawa poboru obejmuje 74.903.979 Akcji IX emisji.
4 PP uprawniają do nabycia 3 akcji NE.
Cena emisyjna akcji – 0,70 zł
Planowany harmonogram emisji:
- dzień ustalenia prawa poboru – 30 maja br.
- planowany termin zapisów podstawowych i dodatkowych – termin nieznany
- planowany przydział akcji - termin nieznany