powrót

Variant SA - oferta publiczna

W dniach 11 grudnia (godz. 9:00) - 14 grudnia (godz. 17:00) 2007 roku będzie trwała oferta publiczna akcji serii I spółki Variant S.A. Klienci mBanku mogą zapisać się na akcje przez Internet w serwisie eZapisy i opłacić zapis mTransferem. Za przyjęcie zapisów na akcje Variant S.A. w serwisie eZapisy będzie pobierana opłata. Wysokość opłaty wynosi 1% wartości akcji przydzielonych, przy czym opłata wnoszona jest z góry, to znaczy Klient opłaci każdą subskrybowaną akcję w kwocie o 1% wyższej od Ceny Emisyjnej. W przypadku redukcji zapisów opłata wniesiona od akcji nieprzydzielonych zostanie Klientowi zwrócona. Cena emisyjna została ustalona na 14,50 zł.
Prospekt emisyjny, wraz z aneksami aktualizującymi jego treść jest dostępny na stronach internetowych www.variant.pl i Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. www.dmcp.com.pl. Formularz zapisu jest dostępny na stronie www.dmcp.pl.