powrót

Relpol SA - nowa emisja akcji

Nowa emisja w ramach prawa poboru obejmuje do 8.735.630 Akcji serii E.
1 PP uprawnia do nabycia 10 akcji NE.
Cena emisyjna akcji – 6,00 zł
Planowany harmonogram emisji:
- dzień ustalenia prawa poboru – 15 października br.
- notowanie praw poboru - 17-20 grudnia br.
- planowany termin zapisów podstawowych i dodatkowych – 19-28 grudnia br.
- planowany termin przydziału - 09 stycznia 2008.
Klienci eMaklera składają dyspozycje zapisów przez mLinię do 28 grudnia br. do godziny 16.00. W momencie składania dyspozycji zapisu podstawowego należy być właścicielem odpowiedniej liczby praw poboru. Do złożenia dyspozycji zapisu dodatkowego uprawnione są osoby, które na koniec dnia prawa poboru były właścicielami chociaż jednej akcji spółki. W momencie składania dyspozycji zapisu należy mieć na eKoncie odpowiednią ilość środków finansowych na pokrycie zapisu.