powrót

Elektrobudowa SA - nowa emisja akcji

Nowa emisja w ramach prawa poboru obejmuje do 527.512 Akcji serii D.
8 PP uprawnia do nabycia 1 akcji NE.
Cena emisyjna akcji – 170,00 zł
Planowany harmonogram emisji:
- dzień ustalenia prawa poboru – 12 listopada br.
- notowanie praw poboru - 17-21 grudnia br.
- planowany termin zapisów podstawowych i dodatkowych – 18 grudnia 2007-02 stycznia 2008.
- planowany termin przydziału - 11 stycznia 2008.
Klienci eMaklera składają dyspozycje zapisów przez mLinię do 02 stycznia 2008 do godziny 16.00. W momencie składania dyspozycji zapisu podstawowego należy być właścicielem odpowiedniej liczby praw poboru. Do złożenia dyspozycji zapisu dodatkowego uprawnione są osoby, które na koniec dnia prawa poboru były właścicielami chociaż jednej akcji spółki. W momencie składania dyspozycji zapisu należy mieć na eKoncie odpowiednią ilość środków finansowych na pokrycie zapisu.