powrót

Interia SA - wezwanie do sprzedaży akcji

Wzywający: Bauer Media Invest GmbH SA
Przedmiot 2.808.008 akcji
Cena wezwania: 66,62 zł
Termin wezwania: zapisy będą przyjmowane w dniach 17 grudnia 2007 - 15 stycznia 2008.
Termin transakcji - 18 stycznia 2008.
Termin rozliczenia transakcji - 21 stycznia 2008.
Procedura odpowiedzi na wezwanie: aby odpowiedzieć na wezwanie w eMaklerze, należy złożyć przez mLinię DYSPOZYCJĘ BLOKADY AKCJI oraz NIEODWOŁALNE ZLECENIE SPRZEDAŻY zawierające:
- numer rachunku w DI BRE,
- liczbę akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
- adres, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.
Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane pocztą, prosimy o składanie dyspozycji odpowiednio wcześniej.
Ze świadectwem depozytowym należy się udać do jednego z POK-ów CDM PeKaO SA, aby złożyć zapis.
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na wezwanie mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat DI BRE Banku SA.