powrót

SKARBIEC - EURO OBLIGACJA - zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej subfunduszu

Informujemy, że zgodnie ze statutem funduszu Skarbiec FIO z dniem 21 grudnia 2007 roku uległa zmianie nazwa subfunduszu SKARBIEC - EURO OBLIGACJA na SKARBIEC - PRIVATE EQUITY oraz zmieniła się jego polityka inwestycyjna. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty SKARBIEC TFI S.A.