powrót

Zmiana wartości stawek referencyjnych

Informujemy, że z dniem 19.07.2013 r. zmianie ulega wartość dla WIBOR 1M dla PLN (dla Kredytu odnawialnego).

Stawka referencyjna
Stawka obowiązująca do
18.07.2013 r.
Stawka obowiązująca od
19.07.2013 r.
WIBOR 1M dla PLN 3,01% 2,79%


Pozostałe wartości stawek referencyjnych pozostają bez zmian.

Stawki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące

Stawka referencyjna Wartość
WIBOR 3M dla PLN 2,74000%
EURIBOR 3M dla EUR 0,20000%
LIBOR 3M dla USD 0,27575%
LIBOR 3M dla GBP 0,50563%

- dla kredytów/ pożyczek hipotecznych uruchomionych na podstawie wniosków złożonych od 19.12.2012 r.

Stawki referencyjne aktualizowane co 1 miesiąc

Stawka referencyjna Wartość
WIBOR 3M dla PLN 2,74%
LIBOR 3M dla CHF 0,01%
LIBOR 1M dla EUR 0,10%
EURIBOR 3M dla EUR 0,28%
LIBOR 1M dla USD 0,21%
LIBOR 3M dla USD 0,31%
LIBOR 1M dla GBP 0,51%
LIBOR 3M dla GBP 0,50%
WIBOR 3M dla PLN (dla Kredytu gotówkowego) 3,09%

- dla kredytów hipotecznych mPLAN i kredytów hipotecznych dla mikrofirm udzielonych na warunkach obowiązujących od 1 września 2006 r. obowiązują stawki: WIBOR3M dla PLN,  LIBOR3M dla CHF, LIBOR1M dla EUR, LIBOR1M dla USD, LIBOR1M dla GBP
- dla kredytów hipotecznych mPLAN i kredytów hipotecznych dla mikrofirm udzielonych na warunkach obowiązujących od 1 lipca 2009 r.  obowiązują stawki: WIBOR3M dla PLN,  LIBOR3M dla CHF, EURiBOR3M dla EUR, LIBOR3M dla USD, LIBOR3M dla GBP
- dla kredytów samochodowych udzielonych na warunkach obowiązujących od 31 października 2008 r. obowiązują stawki: WIBOR3M dla PLN,  LIBOR3M dla CHF, EURIBOR3M dla EUR
- dla pożyczek dla firm udzielonych na warunkach obowiązujących od 1 kwietnia 2010 r. obowiązują stawki WIBOR3M dla PLN
- dla kredytów gotówkowych udzielanych na warunkach obowiązujących od 20 maja 2009 r. obowiązuje stawka WIBOR3M. Minimalny poziom zmian to 0,75 punktu procentowego w stosunku do aktualnie obowiązującej stawki.

Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne
Zobacz archiwum zmian stawek referencyjnych