powrót

Zmiana oprocentowania

Informujemy, że 01 sierpnia 2013 r. zmianie ulegają Tabele stóp procentowych w mBanku.


W Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych zmiana dotyczy Usługi spłaty na raty i polega na dodaniu przypisu w rozdziale kart kredytowych (wydanych do wniosków złożonych do 03.02.2013 r.) „Dotyczy usługi Spłaty na raty uruchomionej do 03.02.2013 r.”

Pobierz Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych obowiązującą od 01.08.2013 r.

W Tabelach stóp procentowych dla firm zmiany dotyczą kart kredytowych i polegają na dodaniu zapisu, iż tabela dotyczy kart kredytowych wydanych do wniosków złożonych do dnia 03.06.2013 r.
 

Ponadto informujemy, iż z dniem 19 sierpnia 2013 r. ulega obniżeniu o 0,25 p.p. oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym. Zmiana dotyczy jedynie kredytów, których oprocentowanie oparte jest na stawce bazowej innej niż WIBOR 3M.


Pobierz Tabele stóp procentowych dla firm obowiązującą od 01.08.2013 r.