powrót

Zmiana Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla firm

Informujemy, że  30 września  2013 r. roku ulegną zmianie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Firm dla przedsiębiorców posiadających kredyt hipoteczny w mBanku.

Zmiany dotyczą doprecyzowania postanowień OWU zgodnie z zaleceniami UOKIK.
Zmiany nie wpływają na zakres ubezpieczenia oraz opłatę tytułem ubezpieczenia.


Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Firm - obowiązujące od 30.09.2013 r.