powrót

Zmiana oprocentowania

Informujemy, że 5 września 2013 r. zmianie ulegają Tabele stóp procentowych w mBanku.

W Tabeli stóp procentowych dla osób fizycznych m.in.:

Wprowadza się zapis mówiący iż, Posiadaczom rachunku eKONTO, eKONTO dla młodych, eKONTO z darmowymi bankomatami, mKONTO Multi, mKONTO Aquarius, mKONTO Aquarius Intensive posiadającym w mBanku aktywa w wysokości min. 100 000 PLN przysługuje prawo negocjacji oprocentowania depozytów w kanale mLinia/Ekspert online i placówce MultiBanku.

Jednocześnie informujemy, że w związku z planami wprowadzenia lokat z cyklicznym wypłacaniem odsetek, w Regulaminie otwierania i prowadzania rachunków lokat terminowych w mBanku zostały wprowadzone odpowiednie zapisy.
O terminie umożliwienia składania dyspozycji otwarcia lokat z cyklicznym wypłacaniem odsetek poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej.  

Pobierz Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych w mBanku obowiązujący od 04.09.2013 r.

W Tabeli stóp procentowych dla firm m.in.:

Obniżeniu ulegają wysokości należności przeterminowanych dla:
- Kredytu zabezpieczonego dla firm – zmiana z 10,00% na 5,05%.
- Pożyczki dla firm – zmiana z 10,00% na 1,40%.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 18.09.2013 r. ulega obniżeniu o 0,25 p.p. oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym. Zmiana dotyczy kredytów, których oprocentowanie oparte jest na stawce bazowej innej niż WIBOR 3M.

Pobierz Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych obowiązującą od 5 września 2013 r.

Pobierz Tabele stóp procentowych dla firm obowiązującą od 5 września 2013 r.

Zobacz zmianę wartości stawek referencyjnych w mBanku - wrzesień 2013 r.