powrót

Zmiana waluty rozliczeniowej dla kart Visa

Informujemy, że od 20 listopada 2013 r. walutą rozliczeniową dla kart Visa będzie PLN. Oznacza to, że każda transakcja dokonana w walucie obcej zostanie przeliczona przez Visa bezpośrednio na złotówki. Dzięki temu sposób rozliczenia transakcji zagranicznych zostanie uproszczony, zwłaszcza w odniesieniu do transakcji w innych walutach niż euro. Zmiana obejmuje wszystkie karty Visa z wyjątkiem kart walutowych i wirtualnych, i nie wymaga od klientów składania żadnej dyspozycji.

Rozliczenia transakcji zagranicznej przed zmianą:

Transakcja w USD >>> Przeliczenie na EUR >>> Przeliczenie na PLN
Transakcja w CZK >>> Przeliczenie na EUR >>> Przeliczenie na PLN
Transakcja w EUR >>> Przeliczenie na PLN

Rozliczenia transakcji zagranicznej po zmianie:


Transakcja w USD >>> Przeliczenie na PLN
Transakcja w CZK >>> Przeliczenie na PLN
Transakcja w EUR >>> Przeliczenie na PLN

Dowiedz się więcej….