powrót

Zmiana oprocentowania mPLANU

Informujemy, iż poziomy stawek referencyjnych dla poszczególnych walut od dnia 02 stycznia 2008 roku dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielonych na warunkach obowiązujących od 1 września 2006 roku będą wynosić:

  • 5,70% dla PLN (zmiana z poziomu 5,54%)
  • 2,78% dla CHF (bez zmian)
  • 4,29% dla EUR (zmiana z poziomu 4,81%)
  • 4,63% dla USD (zmiana z poziomu 5,23%)