powrót

Przegląd wydarzeń na rynku funduszy

Wydarzeniem, które od dwóch miesięcy mniej lub bardziej zdaje się wpływać (głównie negatywnie) na sentyment na rynku akcji wydaje się być konflikt na Ukrainie. Nie starając się umniejszyć wagi tych wydarzeń, dalecy jesteśmy jednocześnie od sprowadzania analizy sytuacji na rynku akcji głównie do tego tematu. Próbując spojrzeć na temat z szerszej perspektywy proponujemy zacząć od obserwacji, że od ponad dwóch lat zarówno polska giełda jak i duża część giełd na zachodzie Europy znajduje się w trendzie wzrostowym.

W Polsce natomiast kwiecień był kolejnym miesiącem słabości małych i średnich spółek na tle szerokiego rynku. Wpisuje się to w tendencje jaką obserwowaliśmy także we wcześniejszych miesiącach 2014 roku i kontrastuje z wydarzeniami z roku poprzedniego.
W kwietniu indeks dużych spółek WIG20 spadł o 1%, podczas gdy małych spółek sWIG80 o nieco ponad 4%.
Licząc od początku roku do końca kwietnia liczby te wynoszą odpowiednio ok. 0% i -9%. Zgodnie z tym co napisaliśmy wyżej, zakładamy że postępujące ożywienie gospodarcze będzie w kolejnych miesiącach sprzyjało powrotowi korzystnych dla posiadaczy akcji tendencji na GPW.

Dla Funduszy obligacji rok 2014 dla polskich obligacji skarbowych jest jak na razie lepszy niż rok 2013. Wyliczany przez GPW indeks dochodowy (czyli uwzględniający zarówno zmiany cen obligacji, jak i wypłacane odsetki) polskich obligacji skarbowych TBSP wzrósł w kwietniu o 0,95%, a licząc od początku roku 2%.
Analizując sytuację na tym rynku dostrzegamy kilka przeciwstawnych tendencji, których sumaryczny efekt złoży się prawdopodobnie na przeciętną koniunkturę w tym roku.

O tych wydarzeniach oraz najlepszych funduszach w ofercie mBanku dowiesz się więcej TUTAJ.
 

Kategorie:

Oferta indywidualna