powrót

Przegląd wydarzeń na rynku funduszy

Zaprawszamy na kolejny Przegląd wydarzeń na rynku funduszy.

Co słychać w gospodarce? Możemy stwierdzić, że rozpoczęte w 2013 roku ożywienie gospodarcze w Polsce przyspiesza. Obecnie nie jest ono oparte wyłącznie o wzrost zamówień eksportowych, ale także w coraz większym stopniu o popyt wewnętrzny. Co więcej w II połowie roku do motorów wzrostu powinny dołączyć inwestycje (w tym publiczne będące pochodną budżetu unijnego na lata 2014-2020).

Analizując sytuację gospodarczą na chwilę obecną powinna ona sprzyjać polskiemu rynkowi akcji.
Przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego powinno bowiem w mniejszym lub większym stopniu przełożyć się na poprawę wyników finansowych firm, a niskie stopy procentowe sprzyjają utrzymaniu ograniczonych kosztów finansowych. Patrząc wstecz oceniamy, że oczekiwanie na obecną fazę ożywienia polskiej gospodarki, a następnie jej rzeczywiste wystąpienie jest głównym motorem wzrostów polskich indeksów jakie miały miejsce od połowy 2012 roku.

Dla rynku obligacji pierwsze dwa miesiące 2014 roku były per saldo neutralne dla polskich obligacji skarbowych (ich ceny choć zmienne oscylowały wokół poziomów z początku roku). Sytuacja znacząco się poprawiła w okresie marzec – maj, kiedy to rentowności polskich papierów dynamicznie spadały, co automatycznie przełożyło się na dynamiczny wzrost ich cen oraz dobre wyniki funduszy obligacyjnych. Dzięki temu doszło do odrobienia większości strat jakie inwestorzy mogli ponieść w tym segmencie rynku w poprzednim roku (szczególnie w wakacje 2013).


Dowiedz się więcej z Przeglądu wydarzeń na rynku funduszy...