powrót

Zakończenie promocji mBank MasterCard Orange Cash

Informujemy, że 31.10.2014 r. zostanie zakończona promocja „50% zwrotu zasileń kart mBank MasterCard Orange Cash dla nowych Klientów”.

Ostatnie zwroty za zasilenia kart mBank Orange Cash zostaną wykonane standardowo do 15 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, którego rozliczenie dotyczy.

Zakończenie usługi nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej trwania.

Kategorie:

Oferta indywidualna