powrót

Kredyty hipoteczne w CHF a ujemna wartość wskaźnika LIBOR CHF

Informujemy, że mBank, honorując zapisy zawartych umów o kredyt hipotecznych we frankach szwajcarskich, stosuje zasadę, według której ujemna wartość wskaźnika LIBOR CHF pomniejsza marżę kredytową (zasada ta dotyczyć będzie wszystkich kredytobiorców spłacających w banku kredyty hipoteczne w CHF z oprocentowaniem opartym na marży i stawce LIBOR).

Jednocześnie mBank pracuje nad pakietem rozwiązań, polegających m.in. na wydłużeniu czasu trwania kontraktu (co pozwoli na utrzymanie raty kredytowej na poziomie zbliżonym do tego sprzed decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego). Rozwiązania te w uzasadnionych przypadkach pomogą ulżyć klientom spłacającym kredyty we frankach w ich obciążeniach. Należy pamiętać, że niektóre z rozważanych rozwiązań pomocowych będą wymagać uzgodnień lub konsultacji z organami regulacyjnymi.
Dodatkowo bank umożliwi swoim klientom zakup franka szwajcarskiego przy zawężonym spreadzie.

Tagi:

mBank, kredyty, CHF, LIBOR