powrót

Zmiana w Taryfie prowizji i opłat mBanku

Informujemy, że 6 lutego 2015 r. zmianie ulega Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych oraz Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym materiałem, w którym opisujemy najważniejsze modyfikacje.

Osoby  fizyczne

Wprowadzenie nowego rachunku indywidualnego

Od 16 lutego w ofercie banku pojawi się nowy rachunek dla klientów indywidualnych, eKonto mobilne plus. Rachunek będzie promowany jako oferta dla aktywnych klientów, którzy regularnie przelewają swoje wynagrodzenie do mBanku i dodatkowo chcą korzystać z obsługi w placówce na atrakcyjnych warunkach.

Szczegóły oferty eKonta mobilnego plus:
- 4% na koncie osobistym1;
- 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku, jeśli suma wpływów na rachunek eKonta mobilnego plus lub powiązanego z nim rachunku eMax wynosi min. 1 000 zł. W przypadku braku spełnienia warunku miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 5 zł
- 0 zł za kartę debetową, przy aktywnym korzystaniu (aby zostać zwolnionym z opłaty za kartę wystarczy dokonać dowolną kartą wydaną przez bank – debetową, kredytową, kartą NFC naklejka czy NFC PaySim - transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł miesięcznie). W przypadku braku spełnienia warunków miesięczna opłata za kartę wynosi 4 zł
 - 0 zł za wypłaty z bankomatów na całym świecie
- atrakcyjne warunki realizacji wybranych usług w placówce banku (przykładowe operacje realizowane bezpłatnie w oddziale):
- 0 zł za dokonanie przelewu wewnętrznego i zewnętrznego w placówce mBanku
- 0 zł za korzystanie z usługi polecenia zapłaty
- 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe

1 oprocentowanie 4% nominalne w skali roku obowiązuje do kwoty 3 000 zł. Nadwyżka środków powyżej 3 000 zł nie jest oprocentowana.

eKonto mobilne plus – pytania i odpowiedzi

Zmiany w kartach debetowych

Od 8 kwietnia br. zmieniona zostanie opłata miesięczna za korzystanie z karty debetowej do eKonta, a od 16 kwietnia wprowadzona zostanie opłata za używanie karty debetowej do nowych rachunków eKonto mobilne (otwartych od 16 lutego).

Powyższe modyfikacje nie obejmują posiadaczy eKonta mobilnego założonego do 15.02.2015 r. Posiadacze tych rachunków nadal mogą bezpłatnie korzystać z karty podstawowej Visa payWave oraz Mastercard Debit.

Cały czas klienci mogą też za darmo używać kart zbliżeniowych w formie naklejki oraz kart NFC PaySim.

Warto również dodać, że zasady naliczania opłaty zostały przygotowane tak, aby klienci mogli w łatwy sposób uniknąć opłaty za kartę. Jak wynika bowiem z analiz przeprowadzonych przez bank, użytkownicy mBanku to osoby aktywnie płacące kartami, również za zakupy na niewielkie kwoty. W ubiegłym roku dokonali oni o 30 proc. więcej transakcji bezgotówkowych niż rok wcześniej, a ich liczba była wyższa niż liczba wypłat z bankomatów. Klienci zatem częściej płacili kartą niż używali jej do wypłaty pieniędzy.
 
Szczegóły zmian:
- wprowadzenie opłaty 4 zł za kartę debetową do rachunku eKonto mobilne, otwartego od 16 lutego. Klient zostanie zwolniony z opłaty, jeśli wykona posiadanymi kartami dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych, na łączną kwotę min. 200 zł.
Dla rachunku eKonto mobilne otwartego do 15.02.2015 r., opłata nie będzie pobierana. Oznacza to, że klienci, którzy otworzyli rachunek do tej daty, nie zostaną objęci zmianą, a ich karta będzie bezpłatna;
- podwyższenie opłaty miesięcznej za kartę debetową na 6 zł do rachunku eKonto (z 4 zł). Zmiana obowiązywać będzie od 8 kwietnia br. Klient będzie mógł uniknąć opłaty, jeśli wykona posiadanymi kartami dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł.

Zmiany w kartach debetowych – pytania i odpowiedzi

Zmiana definicji przelewów wewnętrznych dokonywanych w walucie obcej oraz opłat za przelewy walutowe zewnętrzne

- przelewy walutowe wewnętrzne
Zgodnie z definicją obowiązującą od 6 lutego br. przelew walutowy wewnętrzny jest to przelew realizowany w walucie innej niż PLN między rachunkami w Grupie mBanku w Polsce (pomiędzy rachunkami indywidualnymi w mBanku, w dawnym MultiBanku, rachunkami mBank Private Banking & Wealth Management i rachunkami korporacyjnymi mBanku). Przelew jest bezpłatny, jeśli klient zleci go samodzielnie poprzez serwis transakcyjny lub aplikację mobilną.

- przelewy walutowe zewnętrzne
Opłata za przelew SWIFT i przelew walutowy zostanie podwyższona z 0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł na 0,35% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł (zmiana obowiązuje od 6 lutego br.). Opłata ta jest jednak nadal jedną z  najniższych na rynku.

Pozostałe modyfikacje w Taryfie prowizji i opłat dotyczą zmian porządkowych  w obszarze rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych i oszczędnościowych.

Prosimy o zapoznanie się z:
Szczegółowy wykaz zmian
Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Taryfa prowizji i opłat bankowych obowiązuje od 06.02.2015 r.

Firmy

Od 20 lutego br. podwyższona zostanie prowizja za udzielenie i odnowienie Dopuszczalnego salda debetowego, która mieścić się będzie w przedziale od 3 do 5 proc. kwoty kredytu (wcześniej od 2 do 5 proc. kwoty kredytu).

Pobierz:
Szczegółowy wykaz zmian
Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Taryfa prowizji i opłat bankowych obowiązuje od 06.02.2015 r.

Zobacz również:
Zmiana oprocentowania w mBanku...
Zmiana regulaminów w mBanku...