powrót

Tydzień z Internetem 2016 - o bezpiecznych zakupach

Setki spotkań z mieszkańcami całej Polski w ponad 300 miejscach - bibliotekach, szkołach, siedzibach organizacji pozarządowych czy pracowniach komputerowych, a także quiz na Facebooku, dzięki któremu można sprawdzić swoją wiedzę o prawach konsumenckich. 14 marca już po raz szósty rozpocznie się kampania Tydzień z Internetem, której partnerem jest również mBank. Akcję wspierają także Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
14-20 marca 2016 roku w całej Europie


Tydzień z Internetem to ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez organizację pozarządową Telecentre Europe, w którą włącza się kilkadziesiąt krajów, w tym również Polska. Motyw przewodni polskiej edycji to świadome korzystanie z Internetu i bezpieczne zakupy w sieci. Od 14 do 20 marca instytucje zaangażowane w kampanię zorganizują spotkania, których uczestnicy dowiedzą się m.in., jak tworzyć odpowiednie hasła do komputerów czy poczty elektronicznej, jak bezpiecznie płacić za zakupy w sieci, jakie prawa przysługują kupującym w Internecie, których danych nie powinniśmy podawać sprzedawcy, jak sprawdzać wiarygodność sklepów internetowych.

W trakcie Tygodnia z Internetem będzie można również sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą praw konsumenckich na stronie kampanii: tydzienzinternetem.pl i na Facebooku. Na internautów czekać będzie quiz, w którym trzeba zmierzyć się m.in. z pytaniami: jakie działania związane z obsługą e-konta w banku powinny wzbudzić czujność? Co zrobić, jeśli kupione przez Internet buty okazują się za duże? Dokąd zwrócić się, gdy kupiony odkurzacz po miesiącu przestał działać? O czym należy pamiętać logując się do poczty e-mail z publicznego komputera, np. w bibliotece?

 

Według danych GUS („Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015”), w 2015 roku blisko 40% Polaków (11 milionów osób) kupowało przez Internet towary lub usługi do użytku prywatnego. Przy czym prawie 29% badanych wskazało, że nie decyduje się na transakcje online, ponieważ wolą robić zakupy w sposób tradycyjny. Wśród pozostałych argumentów przemawiających przeciw internetowym zakupom znalazły się również: brak odpowiednich umiejętności, obawy dotyczące zwrotu lub reklamacji, czy te związane z bezpieczeństwem płatności i ochroną danych osobowych. W rezultacie, choć liczba ludzi wybierających transakcje online stopniowo wzrasta, Polska znajduje się na 20 miejscu pośród 30 krajów europejskich pod względem odsetka osób kupujących przez Internet (m.in. za Słowacją, Czechami czy Hiszpanią).

Mariusz Boguszewski, koordynator kampanii w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: Chcemy, żeby w tegorocznej edycji Tygodnia z Internetem można było przekonać się, że zakupy przez Internet są nie tylko pożyteczne, ale przede wszystkim, że mogą być bezpieczne. Pod warunkiem, że to również my sami będziemy potrafili o nasze bezpieczeństwo zadbać i umieli korzystać z przysługujących nam praw. Co ważne, realizując kampanię wspólnie z bibliotekami, szkołami czy innymi lokalnymi instytucjami docieramy do ludzi, którzy takich informacji mogą najbardziej potrzebować - np. do osób starszych czy mieszkańców małych miejscowości, czyli rzadziej używających Internetu i mających więcej obaw z tym związanych.

Kampania Tydzień z Internetem jest wspierana przez partnerów, którzy promują akcję i dzielą się na stronie kampanii swoimi zasobami dotyczącymi świadomego korzystania z sieci i bezpiecznych zakupów online. Są to: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Aktywizacja, Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Orange, Fundacja Panoptykon, Fundacja Szkoła z Klasą, SafeKiddo Foundation, Stowarzyszenie WIOSNA, mBank, Microsoft, UPC.
Akcja została objęta patronatem Ministerstwa Cyfryzacji oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Rozwiąż Quiz i sprawdź czy jesteś świadomym e-konsumentem?

 

Dowiedz się więcej na: tydzienzinternetem.pl