powrót

Zmiany regulaminów w mBanku

W najbliższym czasie wprowadzamy zmiany do wybranej dokumentacji dotyczącej regulaminów dla osób fizycznych oraz firm w mBanku.
Co się zmienia?

 

Osoby fizyczne

 

Od 9 czerwca 2016 r. zmieniamy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 

Jeśli zawarłeś Umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego przed 9 czerwca 2016r. zmieniony Regulamin obowiązuje Cię od 10 sierpnia 2016 r.

 

Najważniejsze zmiany

 

- rozszerzamy zapisy o sposobach zawarcia Umowy
- dodajemy zapis, że warunkiem zawarcia Umowy jest posiadanie adresu e-mail
- wprowadzamy zapisy o wyciągach do Rachunku IKE

 

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 08.06.2016 r.
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 09.06.2016 r.

 

Jeśli akceptujesz powyższe zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć Umowę, bez ponoszenia opłat.

 

Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminach mBanku dla osób fizycznych

 

Firmy

 

Od 27 czerwca 2016 r. zmieniamy Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 

Najważniejsze zmiany

 

- rozszerzamy katalog obsługiwanych podmiotów
- dodajemy zastrzeżenie, że Posiadaczami Rachunku, Reprezentantami i udziałowcami firm mogą być włącznie rezydenci
- zmieniamy nazwę niedopuszczalnego salda debetowego na należności przeterminowane
- rozszerzamy katalog przesłanek uprawniających do wypowiedzenia Umowy przez Bank
- rozszerzamy zapisy o identyfikacji tożsamości Użytkownika Rachunku, zabezpieczeniu dostępu do Rachunku
- wprowadzamy możliwość otrzymywania wyciągów w formie zaszyfrowanego załącznika do wiadomości e-mail przesyłanej przez Bank
- modyfikujemy zapisy o obowiązkach Posiadacza Rachunku w zakresie informowania o zmianie danych
- włączamy do niniejszego Regulaminu zapisy Warunków korzystania z Usługi Raporty MT 940 dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 26 czerwca 2016 r.
Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 27 czerwca 2016 r.

 

Od 1 lipca 2016 r. zmieniamy Regulamin usług płatniczych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 

Najważniejsze zmiany

 

- modyfikujemy zapisy o dniu, w którym następuje obciążenie Rachunku oraz o momencie, w którym Bank otrzymuje zlecenie płatnicze
- dodajemy zapisy o prawie Banku do wstrzymania realizacji zlecenia płatniczego
- modyfikujemy zapisy wskazujące sytuacje, w których Bank odmawia przyjęcia lub realizacji zlecenia płatniczego
- modyfikujemy zapisy o odpowiedzialności Posiadacza Rachunku za nieautoryzowane transakcje płatnicze
- włączamy do niniejszego regulaminu zapisy z Regulaminu usługi BLIK w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
- modyfikujemy zapisy o usłudze invoobill,
- modyfikujemy przesłanki zmiany regulaminu
- modyfikujemy godziny realizacji przelewów walutowych przez Bank.

 

Regulamin usług płatniczych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 30 czerwca 2016 r.
Regulamin usług płatniczych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 1 lipca 2016 r.

 

Jeśli akceptujesz powyższe zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć Umowę, bez ponoszenia opłat.

 

Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminach mBanku dla firm


Zobacz również:
Zmiany w Taryfie prowizji i opłat...
Zmiany oprocentowania dla firm...