powrót

FATCA - złożenie oświadczenia o miejscu płacenia podatków na potrzeby TFI oraz eMaklera

Przypominamy, że w związku z wejściem w życie 1 grudnia 2015 r. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, na instytucje finansowe został nałożony obowiązek pobierania od klientów oświadczeń FATCA w celu identyfikacji amerykańskich rezydentów podatkowych.

Wymóg złożenia oświadczenia dotyczy klientów przejściowych, tj. takich, którzy w okresie od 1.07.2014 r. do 30.11.2015 r. dokonali pierwszego w danym Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych (TFI) nabycia funduszy, jak iklientów, którzy w tym okresie zawarli z mBankiem umowę o rachunek bankowy  oraz o  usługę eMakler.
W takich przypadkach odpowiednio bank oraz TFI mają obowiązek przyjęcia od klientów oświadczenia o kraju rezydencji podatkowej.

W związku z tym, mBank udostępnił w systemie transakcyjnym wniosek, umożliwiający złożenie oświadczenia poprzez stronę transakcyjną mBanku.
Wniosek dostępny jest w sekcji Pasaż > Market > Usługi > FATCA - Oświadczenie o statusie podatkowym.
Oświadczenie FATCA jest przyjmowane na potrzeby mBanku oraz będzie przekazane do tych TFI, w których klient posiada przynajmniej jeden aktywny rejestr funduszu w dniu złożenia oświadczenia. Do pozostałych TFI oświadczenie będzie można złożyć jedynie w według instrukcji zamieszczonej w pismach wysyłanych przez TFI.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Ustawą, w przypadku gdy do instytucji finansowej tj. banku lub TFI, nie wpłynie ww. oświadczenie w terminie do dnia 30.11.2016 r., bank oraz TFI mają obowiązek zablokować wszystkie rachunki/ rejestry funduszy otwarte dla danego klienta. Zdjęcie blokady będzie możliwe dopiero po skutecznym złożeniu wymaganego oświadczenia.

Dowiedź się więcej:
Podstawowe informacje dotyczące FATCA
Informacje dotyczące FATCA przekazywane do funduszy inwestycyjnych
Podatnik amerykański wg FATCA