powrót

Wprowadzamy nowy sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentów

Zgodnie z wymogami organów nadzoru będziemy w nowy sposób przechowywać regulaminy, taryfę prowizji i opłat oraz tabele oprocentowania. Wprowadzamy nowe rozwiązania informatyczne, ale nie zmieniamy treści dokumentów ani sposobu, w jaki będziesz je otrzymywał. Od teraz będziemy Ci przekazywać identyfikator dokumentu, który daje gwarancję niezmienności i autentyczności. Identyfikator będziesz otrzymywał od nas wraz z informacjami o zmianach w tych dokumentach.

Więcej informacji o identyfikatorze znajdziesz w pytaniach i odpowiedziach. Załączona taryfa prowizji i opłat jest pierwszym dokumentem, który przechowujemy już w nowy sposób.


Jeżeli posiadasz SFI lub eMaklera

Sposób, w jaki przechowujmy regulaminy SFI oraz eMaklera nie zmieni się. Nowe dokumenty otrzymasz w pliku pdf załączonym do e-maila lub listem.


Pytania i odpowiedzi

Aktualna taryfa prowizji i opłat