powrót

Danwood S.A. – zawieszenie oferty i możliwość wycofania zapisu

25 kwietnia 2018 r. w aneksie do prospektu została opublikowana informacja, że Akcjonariusz Sprzedający postanowił zawiesić ofertę, nie podając nowych terminów. Dlatego inwestorom, którzy złożyli zapisy na akcje oferowane, przysługuje prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. Klienci eMaklera moga składać dyspozycje na mLinii do 27 kwietnia 2018 r., do godziny 16:00.
W przypadku gdyby po upływie terminu do wycofania się z zapisu wskazanego powyżej oferta była nadal zawieszona, każdy z inwestorów indywidualnych może w okresie trwania zawieszenia oferty podjąć decyzję o cofnięciu zapisu na akcje, poprzez złożenie oświadczenia na mLinii.