powrót

Zmiany w nazwach funduszy dłużnych Skarbiec TFI

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie funduszy rynku pieniężnego oraz wymaganiami regulatora, Skarbiec TFI wprowadził zmiany w nazwach funduszy dłużnych.

Subfundusz Pieniężny SKARBIEC – KASA na Subfundusz Skarbiec – Oszczędnościowy
Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC – OBLIGACJA na Subfundusz Skarbiec - Obligacja
Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC – DEPOZYTOWY na Subfundusz Skarbiec - Dłużny Uniwersalny
Subfundusz SKARBIEC – LOKACYJNY na Subfundusz Skarbiec - Obligacji Wysokiego Dochodu
Subfundusz SKARBIEC – Obligacji Globalnych na Subfundusz Skarbiec – Oszczędnościowy Plus

Nowe nazwy obowiązują od 2 listopada br.