powrót

Zmiana certyfikatów bezpieczeństwa mBanku

Chcemy Cię powiadomić, że zaktualizowaliśmy certyfikaty dla:
www.mbank.pl
Wystawiony przez: DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA
Ważny od: 14.11.2018 do 04.12.2019
Odcisk palca: ‎8e 7c 21 ee 63 98 05 2d d6 f9 9c cd 9a a4 fd 8c 0d 1f 74 a3

Przypominamy. Sprawdź certyfikat każdorazowo, przed zalogowaniem do serwisu transakcyjnego mBanku.
Więcej informacji o tym jak możesz sprawdzić certyfikat znajduje się na stronie "Bezpieczeństwo".