powrót

ATLANTA POLAND S.A. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem wezwania jest 2 468 957  akcji zwykłych na okaziciela spółki ATLANTA POLAND S.A. Akcje zostały zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLATLPL00018.
Zamiarem wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

Wzywającym są:

  • ATLANTA POLAND S.A.
  • Rockfield Holding AG
  • Rockfield Jurata Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Podmiotem nabywającym Akcje w ramach wezwania są:

  • ATLANTA POLAND S.A.
  • Rockfield Holding AG


Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Cena za jedną akcję spółki ATLANTA POLAND S.A. wynosi 4,20  zł.
Zapisy na sprzedaż akcji spółki ATLANTA POLAND S.A. są przyjmowane od 7 stycznia do 6 lutego 2019 r.
Planowana data rozliczenia transakcji 13 lutego 2019 r.

Dyspozycję możesz złożyć na mLinii wraz z:

  • numerem rachunku w mDM ,
  • liczbą akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
  • adresem, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.

Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane przez mDM pocztą, prosimy złóż dyspozycję wcześniej.
Ze świadectwem depozytowym należy się udać do podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu wezwania, aby złożyć zapis.
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na ofertę mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z TOiP DM.
Pełna treść oferty dostępna jest tutaj.