powrót

Zmiany w kilku subfunduszach

Od 21 lipca 2018 r. zaczęło obowiązywać w całej Unii Europejskiej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego (FRP). Rozporządzenie wprowadza jednolite przepisy dotyczące funkcjonowania funduszy rynku pieniężnego (FRP), w szczególności ich polityki inwestycyjnej i nazwy.
 

  • Allianz TFI

TFI Allianz podjęło decyzję o zmianie nazwy subfunduszu Allianz Lokacyjny na Allianz Konserwatywny. Nowa nazwa obowiązuje od 14 stycznia br.
 

  • PZU TFI

PZU TFI podjęło decyzję o zmianie nazwy subfunduszu PZU Gotówkowy na PZU Oszczędnościowy, wchodzącego w skład PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego. Nowa nazwa obowiązuje od 14 stycznia br.
 

  • Aviva TFI

Aviva TFI podjęło decyzję o zmianie nazw niektórych subfunduszy z funduszu parasolowego Aviva Investors FIO.
15 stycznia br. zmianie ulegną:
1. Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus na Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka
2. Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozytowy na Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy
3. Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus na  Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus

  • Investors TFI

Investors TFI podjęło decyzję o zmianie nazw wybranych subfunduszy.
18 stycznia br. zmianie ulegną:
1. Investor Płynna Lokata na Investor Oszczędnościowy
2. Investor Gotówkowy na Investor Dochodowy

Zmiana nazw nie wpływa na realizowaną przez subfundusze strategię inwestycyjną i nie wiąże się z koniecznością podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań przez Uczestników.
 

  • ESALIENS TFI

ESALIENS TFI podjęło decyzję o zmianie nazwy subfunduszu ESALIENS Pieniężny na ESALIENS Oszczędnościowy.
Nowa nazwa będzie obowiązywała od 19 stycznia br.

Subfundusz działał będzie bez zmian, w szczególności w zakresie wynagrodzenia pobieranego przez ESALIENS TFI S.A. za zarządzanie oraz kwestii operacyjnych związanych z obsługą klientów.
 

  • PKO TFI

PKO TFI podjęło decyzję o zmianie nazw niektórych funduszy. Zostanie również ogłoszona zmiana polityki inwestycyjnej funduszy/subfunduszy.
21 stycznia br. zmianie ulegną:
1. PKO Skarbowy na PKO Obligacji Skarbowych
2. PKO Płynnościowy na PKO Obligacji Skarbowych Plus
3. GAMMA Pieniężny na GAMMA Plus
4. mFundusz Lokacyjny Plus na mFundusz Oszczędnościowy
5. PKO Bezpieczna Lokata na PKO Konserwatywna Strategia