powrót

Prime Car Management S.A. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji (Hitachi)

Przedmiotem wezwania jest 11 908 840  akcji zwykłych na okaziciela spółki Prime Car Management S.A. Akcje zostały zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPRMCM00048.
Zamiarem wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
Wzywającym jest Hitachi Capital Polska sp. z o.o.
Podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania jest Hitachi Capital Polska sp. z o.o.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A.
Cena za jedną akcję spółki Prime Car Management S.A. wynosi 22,25 zł (wcześniej 18,05 zł).
Zapisy na sprzedaż akcji spółki Prime Car Management S.A. są przyjmowane od 18 stycznia do 22 lutego 2019 r. do godziny 16:00. 
Planowana data rozliczenia transakcji przez KDPW 4 marca 2019 r.

Dyspozycję możesz złożyć na mLinii wraz z:
 

  • numerem rachunku w mDM,
  • liczbą akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
  • adresem, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.


Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane przez mDM pocztą, prosimy złóż dyspozycję wcześniej.
Aby złożyć zapis, ze świadectwem depozytowym należy się udać do podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu wezwania .
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na ofertę mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z TOiP DM.
Pełna treść oferty dostępna jest tutaj.