powrót

ABC DATA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 46 534 172 akcji zwykłych na okaziciela spółki ABC DATA SA zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLABCDT00014.
Zamiarem Wzywających jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
Wzywającymi są:
MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna, 
Roseville Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania są Wzywający.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.
Cena za jedną akcję spółki ABC DATA SA wynosi: 1,44 zł (wcześniej 1,30 zł).
Zapisy na sprzedaż akcji spółki ABC DATA SA będą przyjmowane od 15 lutego 2019 r. do 13 maja 2019 r. (wcześniej17 kwietnia 2019 r.).
Planowana data rozliczenia transakcji 21 maja 2019 r.


Dyspozycję możesz złożyć na mLinii wraz z:

  • numerem rachunku w mDM,
  • liczbą akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
  • adresem, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.


Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane przez mDM pocztą, prosimy o składanie dyspozycji odpowiednio wcześniej.
Ze świadectwem depozytowym należy się udać do podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu wezwania, aby złożyć zapis.
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na ofertę mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z TOiP DM.
Pełna treść oferty dostępna jest tutaj