powrót

Nowe nazwy subfunduszy

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, 21 lipca 2018 r. zaczęło obowiązywać w całej Unii Europejskiej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego (FRP). Rozporządzenie wprowadza jednolite przepisy dotyczące funkcjonowania funduszy rynku pieniężnego (FRP), w szczególności ich polityki inwestycyjnej i nazwy.

Dlatego od 28 lutego br. obowiązują nowe nazwy subfunduszy NN Oszczędnościowy i NN Oszczędnościowy (L).
Nowe nazwy:

  • NN Konserwatywny (dawny NN Oszczędnościowy), oraz
  • NN Konserwatywny Plus (L) (dawny NN Oszczędnościowy (L))

     

Dodatkowo 1 marca 2019 r.  zmieniono nazwę subfunduszu PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku na PKO Akcji Rynku Polskiego. Subfundusz będzie dążył do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego wg wzoru: 75% WIG20 + 25% mWIG40 – nowy benchmark subfunduszu.
Zmiany wynikają ze zmiany polityki inwestycyjnej na tzw. fundusz indeksowy (zmiana ogłoszona 1.12.2018r.), a także ekspozycji geograficznej.