powrót

Nowe nazwy subfunduszy MetLife

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, 21 lipca 2018 r. zaczęło obowiązywać w całej Unii Europejskiej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego (FRP). Rozporządzenie wprowadza jednolite przepisy dotyczące funkcjonowania funduszy rynku pieniężnego (FRP), w szczególności ich polityki inwestycyjnej i nazwy.

Dlatego od 2 kwietnia br. będą obowiązyway nowe nazwy subfunduszy w ramach MetLife FIO Parasola Krajowego i MetLife SFIO Parasola Światowego:
 

Nowe nazwy:

  • MetLife Subfundusz Oszczędnościowy na MetLife Subfundusz Konserwatywny
  • MetLife Subfundusz Oszczędnościowy Plus na MetLife Subfundusz Konserwatywny Plus