powrót

IBSM S.A. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem wezwania są 72 akcje zwykłe na okaziciela spółki IBSM S.A. Akcje zdematerializowano i oznaczono w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., kodem ISIN PLPLPGR00010.
Zamiarem wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
Wzywającym jest Alec Yurievich Fesenko.
Podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania jest Wheel Finance S.A.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku BPS S.A.
Cena za jedną akcję spółki IBSM S.A. wynosi 15,00 zł.
Zapisy na sprzedaż akcji spółki IBSM S.A. są przyjmowane od 11 do 24 kwietnia 2019 r.
Planowana data rozliczenia transakcji to 2 maja 2019 r.

Dyspozycję możesz złożyć na mLinii wraz z:

  • numerem rachunku w mDM,
  • liczbą akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
  • adresem, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.

Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane przez mDM pocztą, prosimy złóż dyspozycję odpowiednio wcześniej.
Aby złożyć zapis, ze świadectwem depozytowym udaj się do podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu oferty.
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na ofertę mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji naliczamy prowizję maklerską zgodnie z TOiP DM.
Pełną treść oferty zobaczysz tutaj

.